شبی در عالم خواب دیدم که جواد به من گفت: « مادرم! شما شب های جمعه دیگر سر قبر من نیایید ، چون ما شب های جمعه به کربلا می رویم ، وقتی شما می آیید ، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می فرماید: «شما بازگردید ، دیدار مادرتان واجب تر است»