ما که از دشمنی BBC با این ملت و نظام و آینده روشنمون تردیدی نداشتیم ... اما از دشمنی آقای قالیباف، چرا تردید داشتیم ... البته هنوز هم تردید داریم .
بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سایت و تلوبزیون بی بی سی به جای هدفمندسازی یارانه ها از واژه "حذف یارانه ها" استفاده کرد ... جمعه گذشته ساعت 8 شب برنامه موج شبکه اول سیما سخنان مجریان و کارشناسان bbc رو کنار هم گذاشت و جالب بود که همه از "حذف" به جای "هدفمندسازی" استفاده می کردند...

بالاخره هر کس به اندازه هنرش از رسانه در جهت اهداف سوء خود استفاده می کنه . همشهری جوان ! هم این ماه تصویر روی جلد ماهنامه خودش رو به بحث هدفمندی رایانه ها اختصاص داد . اما ... 
تصویر روی جلد این شماره عکس یک روزنامه است که بزرگ روی آن نوشته شده : یارانه مرد 
بالای این تیتر هم نوشته شده : عملیات پیچیده حذف یارانه غیرهدفمند

حالا به نظر شما خواننده پس از خواندن این دو تیتر چه پس زمینه فکری درباره طرح هدفمند سازی یارانه ها پیدا خواهد کرد . خوب قطعا در طرح بی بی سی بی پروایی و دریدگی به وضوح به چشم می خورد . خواننده با واژه حذف یارانه ها مواجه شده . در همشهری جوان نیز خواننده با واژه مردن یارانه مواجه شده . در تیتر کوچکتر هم با جمله "حذف یارانه غیرهدفمند " رویرو میشه . خواننده در نگاه اول از تیتر یک احساس می کند یارانه از بین رفته است . وقتی هم تیر کوچکتر را میخواند می فهمد یارانه غیرهدفمند حذف شده است ...

اما نکته اینجاست ... حذف یارانه غیرهدفمند = ایجاد یارانه هدفمند ... اما همشهری جوان هیچگاه در چند تیتر این شماره خود به این نکته اشاره نمی کند و بارها از لغت مرگ یارانه استفاده می کند و برای اینکه خود را از اتهامات دور کند برخی اوقات پس از به کار بردن "مرگ یارانه" حرف "غ" را نیز به معنای غیرهدفمند درج می کند.
هر چند نشریه به پوشش خبری این طرح و یا ضرورت ها و سودمندی های این طرح بپردازد حسن نیت خود را نشان خواهد داد اما تیتریک هر نشریه ای چیز دیگری است ...

به تیم همشهری جوان به خاطر این همه تسلط بر تکنیک های رسانه ای تبریک میگویم ... آقای قالیباف، 
دوستان عزیز! یارانه هیچ وقت نمی میرد بلکه به شکل دیگری تبدیل می شود ...


مشرق نیوز