آقای قالیباف که در فتنه سال 88 کمی به نعل و کمی به میخ زد تا در دور بعدی انتخابات ژست بیطرفی بگیرد و به قول معروف هم از آخور رای داشته باشد و هم از توبره.به راستی این آقا،ولایی و قابل اعتماد است که اصول گرا نمایانی چون لاریجانی و برخی مجلسیون سعی در اجماع حول محور قالیباف برای ریاست جمهوری یازدهم دارند؟واقعا این سوال مطرح است که چرا آقای قالیباف در بحبوحه فتنه 88 لام تا کام حرف یک پهلو نزد و همانند نمونه بزرگترش هاشمی هرچه گفت 2 پهلو بود.چرا آقای قالیباف بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم به اروپا رفت و چه شد که برگشت و بر مسند شهرداری تهران تکیه زد؟در این مساله که آقای قالیباف خود را برای ریاست جمهوری یازدهم آماده میکنند شکی نیست و به شم سیاسی هرکسی که به خلاف آن اعتقاد داشته باشد باید شک کرد.پس باید فکر چاره ای بود که شریک دزد،رفیق قافله نشود.برای اثبات این حرف ها به عکس های زیر که در شهریور 89 ودر زمانی که غبار فتنه تقریبا خوابیده بود و همه میدانستند فتنه گران چه کسانی هستند گرفته شده است توجه کنید.شما چه چیزی از این عکس ها دستگیرتان میشود؟


لازم به ذکر است عکس های فوق توسط کسی یا کسانی یکبار از وبلاگ من حذف شد و من دوباره آنها روی وبلاگ آپلود کردم.امیدوارم این حرکت شنیع و مخالف آزادی بیان توسط مدیریت میهن بلاگ صورت نگرفته باشد،چون اگر اینگونه باشد باید به حال رفتار حرفه ای تاسف خورد.به هرحال اگر 1000 بار هم این حرکت شنیع صورت بگیرد من دوباره این عکس ها را بر خواهم گرداند و بیشتر مطمئن میشوم که راه درستی در پیش گرفته ام.حرفه ای رفتار کنید.
یاعلی مدد