قائم مقام وزیر اطلاعات گفت: برخی سران فتنه به عناوین مختلف علیه كشور، نظام و دستاوردهای آن سیاه نمایی كرده و برای حمله دشمن لحظه شماری می كنند.
به گزارش ایرنا وی پنج شنبه شب در مراسم چهلمین روز شهادت فرزند معاون استاندار خراسان رضوی افزود: سران فتنه به طرق مختلف تلاش می كنند با سیاه نمایی ضعف كوچكی را علیه نظام و كشور بزرگ و تحریم ناچیز دشمن را مهم جلوه دهند.
وی اظهار داشت: فتنه گران هنوز هم فكر می كنند، اتفاقی نیفتاده و مردم منتظر حضور دوباره آنها در صحنه هستند.
وی ادامه داد: این كوردلان تا آنجایی پیش رفتند كه در جلسات خصوصی شان لحظه شماری می كنند كه چطور تحریم های اقتصادی و فشار خارجی بر ایران شرایط را برای حضور آنها در صحنه فراهم می كند.
وی گفت: این افراد بیت المال را به عنوان حق خود مطرح می كنند و دیگران را از این می ترسانند كه فرزندانشان در آینده مدعی بیت المال خواهند شد.
قائم مقام وزیر اطلاعات گفت: سران فتنه نه تنها این رشد و تعالی و معجزه الهی را باور ندارند و حقیقت شگرف را درك نمی كنند بلكه به عامل دشمن تبدیل شده و لحظه شماری می كنند كه دشن چه زمانی به ایران حمله می كند كه آنان بتوانند بعد از آن سری در سرها نشان دهند.
بسیجی شهید «حسین غفاری نژاد» فرزند معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی مردادماه جاری در مبارزه با اشرار مسلح در زاهدان به شهادت رسید.